VOTAVOVÁ, Jitka. Výroba sendvičové závitové vložky objemovým tvářením [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13924. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Forejt.

Uložit do Citace PRO