WALTER, František. Jáma smrti a řeřavá bažina: Prolnutí [online]. Brno [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13925. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér performance. Vedoucí práce Filip Cenek.

Uložit do Citace PRO