VŠIANSKÝ, Michal. Bezpečnostní výbava pro motorkáře [online]. Brno [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13928. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér produktového designu. Vedoucí práce Zdeněk Zdařil.

Uložit do Citace PRO