TOPINKA, Jiří. Variace řádu [online]. Brno [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13935. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 1. Vedoucí práce Tomáš Lahoda.

Uložit do Citace PRO