WINKLER, Martin. Vliv polohy zesíleného štěrbinového sacího nástavce nad pracovním stolem na účinnost odsávání [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13939. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Milan Pavelek.
Uložit do Citace PRO