ŘÍZEK, Matěj. Stavebnice [online]. Brno [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13946. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 2. Vedoucí práce Jan Ambrůz.

Uložit do Citace PRO