VALENTOVÁ, Hana. Analýza rychlosti cyklistů ve věkové kategorii 10 až 15 let [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13947. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Albert Bradáč.
Uložit do Citace PRO