RULLEROVÁ, Tereza. 18 let FaVU [online]. Brno [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13950. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér intermédií. Vedoucí práce Václav Stratil.

Uložit do Citace PRO