ŠERÝ, Vítězslav. Do sebe [online]. Brno [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13953. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 1. Vedoucí práce Michal Gabriel.

Uložit do Citace PRO