SYPĚNOVÁ, Anna. Za zář [online]. Brno [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13954. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 1. Vedoucí práce Tomáš Lahoda.

Uložit do Citace PRO