SMUTNÝ, Jan. Jáma smrti a řeřavá bažina: Prolnutí [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-01-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13955. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér performance. Vedoucí práce Filip Cenek.

Uložit do Citace PRO