SMOLÍKOVÁ, Lenka. Strategická změna v organizaci formou fúze nebo akvizice [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13956. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Karel Rais.

Uložit do Citace PRO