ZDVIHALOVÁ, Markéta. Design gramofonu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13959. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ladislav Křenek.
Uložit do Citace PRO