URBAN, Josef. REDUKCE DYNAMIKY SIGNÁLU V SYSTÉMECH S ORTOGONÁLNÍM FREKVENČNÍM MULTIPLEXEM [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13965. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Roman Maršálek.

Uložit do Citace PRO