BERANOVÁ, Michaela. Aspekty zásob v maloobchodě: modely přirozených úbytků zásob a ztratného [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1397. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Anna Fedorová.
Uložit do Citace PRO