BOKIŠOVÁ, Lenka. Konstrukční řešení teplosměnné plochy a její zanášení u výměníků z dutých plastových vláken [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13972. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Miroslav Raudenský.
Uložit do Citace PRO