VRÁNA, Jan. Třírotorový lopatkový stroj pro klimatizační systém [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13999. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Škorpík.
Uložit do Citace PRO