HŘEBÍČEK, Marek. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14000. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.

Uložit do Citace PRO