FIALA, Michal. Chování lubrikační emulze a pryskyřice ve výrobě minerální plsti [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1403. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Petr Ptáček.
Uložit do Citace PRO