TOBIÁŠOVÁ, Tereza. Studium průniku vybraných degradačních produktů syntetických polymerů do životního prostředí [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14040. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Josef Čáslavský.
Uložit do Citace PRO