POKORNÁ, Gabriela. Autorská kniha a alternativní způsob oslovení čtenářů [online]. Brno [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14052. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 2. Vedoucí práce Mikuláš Macháček.

Uložit do Citace PRO