PETŘÍK, Vojtěch. Žabomyší válka [online]. Brno [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14054. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér intermédií. Vedoucí práce Václav Stratil.

Uložit do Citace PRO