KALHOUSOVÁ PERNICOVÁ, Zuzana. Prázdno, samota [online]. Brno [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14059. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 2. Vedoucí práce Luděk Rathouský.

Uložit do Citace PRO