ŠTAMBACHEROVÁ, Gabriela. Studie průběhu zakázky firmou [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14060. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.

Uložit do Citace PRO