BALHAROVÁ, Gabriela. Možnosti osvětlení vozidel pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14061. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Tokař.

Uložit do Citace PRO