ADAMÍK, Petr. Experimentální stanovení tuhosti nýtových spojů a jejich modelování metodou konečných prvků [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14065. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Josef Klement.
Uložit do Citace PRO