ZABLATZKÝ, Jiří. Vliv modifikace spektra zatížení na šíření trhliny [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14066. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Miroslav Vondrák.

Uložit do Citace PRO