MACHÁČEK, Pavel. Využití zasklené lodžie pro předehřev větracího vzduchu - parametrická studie [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14068. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fišer.
Uložit do Citace PRO