ČEŠKA, Matěj. Transport elektrického náboje v organických neuspořádaných materiálech [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1407. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martin Weiter.
Uložit do Citace PRO