OBUCH, Matej. Technicko-provozní porovnání letounů pro dopravu aerotaxi [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14076. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Tomáš Kujal.
Uložit do Citace PRO