SAMEK, Petr. Vývoj povrchového reliéfu u lité niklové superslitiny In738LC po nízkocyklové únavě za pokojové teploty [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14083. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Martin Juliš.

Uložit do Citace PRO