MATOUŠEK, Karel. Řešení problematiky ohýbání dílců z tenkostěnných profilů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14084. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Radko Samek.
Uložit do Citace PRO