JURČA, Petr. Návrh diskrétního regulačního obvodu algebraickými metodami řízení [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14086. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Olga Davidová.
Uložit do Citace PRO