SEDLÁČEK, Jan. Počítačový návrh malého televizního kabelového rozvodu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14102. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Václav Říčný.
Uložit do Citace PRO