KOSTYAL, Michal. Vliv elektronového svazku na tenké vrstvy oxidů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14112. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jan Čechal.

Uložit do Citace PRO