POSPÍŠIL, Pavel. Návrh projektu implementace informačního systému [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14119. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Radek Doskočil.

Uložit do Citace PRO