MACHEK, Ondřej. Fuzzy modely map pro pohyb mobilních robotů [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1412. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Pavel Jura.

Uložit do Citace PRO