DOLEŽAL, Libor. Hodnocení stavu vnitřního prostředí [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14134. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Vladimír Krejčí.
Uložit do Citace PRO