HANUS, Lukáš. Manipulace s materiálem při výrobě podlah autobusu v Iveco Czech Republic a.s [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1414. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Kašpárek.
Uložit do Citace PRO