BOBÁK, Petr. Systém pro hodnocení energetické náročnosti procesu profesní údržby prádla [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14140. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Martin Pavlas.
Uložit do Citace PRO