VACEK, Maxim. Návrh bezpilotního rotorového prostředku [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14144. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Ladislav Janíček.
Uložit do Citace PRO