KOŠŤÁL, David. Datové přenosové formáty v oblasti CAD [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14145. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Paloušek.
Uložit do Citace PRO