KOSEK, Lukáš. Kriminalita na internetu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14147. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Tomáš Soukup.
Uložit do Citace PRO