VŠETULA, Petr. Měření a analýza fonokardiografického signálu [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14148. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Radim Kolář.

Uložit do Citace PRO