DOLEŽAL, Martin. Výroba ethanolu jako automobilového paliva z obnovitelných zdrojů energie [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14157. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Dlabaja.

Uložit do Citace PRO