HAVRÁNEK, Zdeněk. Analýza vibrací pomocí akustické holografie [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14159. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Ludvík Bejček.

Uložit do Citace PRO