VACULÍK, Vlastimil. Termostat krystalového oscilátoru s Peltiérovým článkem [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14161. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Šebesta.
Uložit do Citace PRO