NOVÁK, Jakub. Design obytného přívěsu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14162. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Dana Rubínová.
Uložit do Citace PRO