TONAR, Karel. Komunikace teplotních senzorů s CPLD přes sběrnici SMBUS [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14172. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Michal Kováč.
Uložit do Citace PRO