HÁNA, Jan. Použití moderních teplotních čidel s mikroprocesorem AVR [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14191. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Frýza.
Uložit do Citace PRO